AAU logo

Om AAU Matchmaking

AAU tilbyder en palette af samarbejdsmuligheder, som i lige så høj grad henvender sig til små og mellemstore virksomheder som til store. Fra samarbejde med studerende omkring projekter eller praktik, over netværksdannelser mellem forskere og praktikere (omkring specifikke fagområder), muligheder for at gøre brug af universitetets laboratoriefaciliteter - til mere forpligtende samarbejder omkring forskning og udvikling. For blot at nævne nogle af mulighederne. Fællestrækket er det videnskabelige fokus og en tilgang, der i langt de fleste tilfælde sikrer udbytte for både virksomhed og forsker. 

Hvis dit forhåndskendskab til AAU er begrænset, kan det synes uoverskueligt at finde den rette indgangsvinkel til et samarbejde. For at hjælpe dig i gang, har Aalborg Universitet etableret et stærkt netværk af matchmakere, der kan guide dig til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter.
 

Interne Matchmakere

På hvert af Aalborg Universitets institutter er en matchmaker behjælpelig med at finde frem til de relevante forskere og forskningsmiljøer på instituttet i forbindelse med en henvendelse om samarbejde.

Vis interne matchmakere


Eksterne Matchmakere

Hvis du foretrækker at drøfte din idé med med nogen uden for universitetet, kan du vælge at tage kontakt til en matchmaker i dit lokalområde. De eksterne matchmakere befinder sig i eget aktive erhverv og arbejder som oftest med erhvervsfremmeinitiativer. De er udpeget af AAU, har gennemgået en certificering til matchmaker - og opdateres løbende i muligheder for vidensamarbejde med AAU.

Vis eksterne matchmakere


AAU Matcher

AAU Matchmakings nyeste tiltag er AAU Matcher, som er ambitiøse studerende, der frivilligt ønsker at hjælpe AAU Matchmaking med at skabe synlighed omkring samarbejdsmuligheder mellem studerende på deres respektive institutter og erhvervslivet. Ambitionen er, at der på hvert af Aalborg Universitets 22 institutter skal findes en AAU Matcher, som er behjælpelig med at gøre vejen mellem de studerende og erhvervslivet kortere.

Læs mere om AAU Matcher


Matchmaking sekretariatet

Hvis du er det mindste i tvivl, kan du altid henvende dig til sekretariatet for rådgivning om mulighederne. Vi iværksætter, understøtter og koordinerer netværk og samarbejdsaktiviteter. Vi holder tråd i de interne og eksterne matchmakere, og vi kan i langt de fleste tilfælde bringe dig videre med din idé til samarbejde med forskere eller studerende.

Se medarbejderne på sekretariatet

Kontakt AAU Matchmaking

Kontakt AAU Matchmaking

AAU Match
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8090
match@aau.dk