AAU logo

Hvad er en Solution Camp?

Hvad er en Solution Camp?

En Solution Camp er et tilbud til din virksomhed, hvis du står med en konkret udfordring, som kan drage nytte af samarbejde med Aalborg Universitets studerendes viden. Ved deltagelse får du adgang til ny viden igennem koncentreret, tværfaglig og kreativ problemløsning.

Solution Camp er arrangeret af AAU Matchmaking og strækker sig typisk over en dag af 7 timers varighed, men enkelte camps kan justeres i forhold til omstændigheder.
Solution Camp finder normalt sted i din virksomhed, men hvis det ikke er muligt, så kan AAU Matchmaking hjælpe med at stille lokaler til rådighed.

Varighed:
7 timers idéudvikling

Antal studerende:
10-30 studerende

Antal virksomheder
1-2 virksomheder

Indhold

De studerende arbejder sammen for at løse et problem eller udvikle på et problem/koncept i virksomheden
Du får adgang til ny viden fra studerende på Aalborg Universitet med forskellig baggrundsviden og forståelse
Du bidrager med kompetenceudvikling til dine medarbejdere
Du får kreative værktøjer til at bruge egen viden til at komme med idéer

Slutprodukt

Resultatet er konkrete løsningsmodeller eller koncept-/produktidéer, som jeres virksomhed kan arbejde videre med.

Rekrutteringspotentiale

Via det tætte kendskab I vil få til de studerende i de to grupper, er der mulighed for at videreføre arbejdet omkring løsningsmodellen eller koncept-/produktidéen gennem et evt. projektsamarbejde, studiejob eller specialeskrivning for virksomheden.

Kompetenceudvikling for virksomheden

Virksomhedsrepræsentanterne opnår kendskab til nogle af teknikkerne i Den Kreative Platform og får inspiration og faglige input fra de studerende.

Pris

Gratis