AAU logo

Processen

Processen

Processen for dagen er bygget op omkring Den Kreative Platform, som er udviklet på Aalborg Universitet. Metoden anvendes, når en gruppe mennesker har en fælles opgave, de ønsker at løse uden at sidde fast i rutiner, fordomme, forventninger og andre begrænsninger, der opstår, når man tænker og gør, som man plejer. Principperne fra Den Kreative Platform anvendes i en Solution Camp for at skabe videndeling og kreativitet mellem deltagerne.

Hvad skal virksomheden forberede?

Som virksomhed skal du finde en skarp problemstilling, eller udfordring, som de studerende kan arbejde- og idegenere på. Derudover skal du forberede en kort præsentation af virksomheden og problemstillingen til selve campen. AAU Matchmaking er behjælpelige med at konkretisere problemstillingen. Udover dette kræves der ikke andet end at du og dine medarbejdere møder op med åbent sind.

Hvad skal virksomheden levere?

Det, du skal levere som virksomhed, er en dag, hvor to og meget gerne flere medarbejdere kan deltage i den kreative proces på lige fod med studerende. Det giver medarbejderne mulighed for at få indblik og ejerskab i udviklingen af idéerne, og ikke mindst, at de kan inddrage egen viden og forståelse for virksomheden i idéerne.

Opfølgning

Ca. en måned efter Solution Camps afholdelse, vil vi komme ud og snakke med jer om, hvordan samarbejdet har været, lige fra det første møde, til telefonsamtaler, til selve camp-dagen og dens udfald og udbytte.

Samarbejde efter Solution Camp

Idéerne fra campen kan blive brugt til at danne rammerne for eksempelvis et studenterprojekt, som typisk vil strække sig over 3-4 måneder. Flere virksomheder har haft stort succes med at etablere et sådant samarbejde med studerende efter en Solution Camp, hvor endnu flere løsningsforslag til virksomhedens problemstilling kan dannes. På den måde får både studerende og virksomhed udbytte af samarbejdet. Jeres virksomhed får tilsat ny viden og de studerende får adgang til virkelige problemstillinger, hvor de kan omsætte deres viden til praksis.