AAU logo

Cases fra Institut for Læring og Filosofi

INTERESSERET I SAMARBEJDE?

vi tilbyder

  • udviklings- og forskningsprojekter
     
  • praktikophold/projektorienterede praksisforløb, hvor studerende arbejder med konkrete problemstillinger
     

Kontakt intern matchmaker

Anja Overgaard Thomassen
aot@learning.aau.dk  Tlf.: 9940 7469

HVAD KAN MAN BRUGE FILOSOFFER OG LÆRINGSKYNDIGE TIL?

På Institut for Læring og Filosofi arbejder vi – som navnet siger – med to overordnede fagfelter: Læring – og filosofi.

Jeg bliver ofte spurgt, hvad de to felter mere konkret dækker over, og hvad de kan bruges til? Læs mere her

Annette Lorentsen, institutleder