AAU Match

Forsker fra Aalborg universitet vil åbne øjne

Lagt online: 07.07.2015

Virksomheden CanopyLAB udbyder interaktive kurser på nettet til unge fra hele verden. Den er stiftet af en forsker fra Aalborg Universitet for at bevise, at man kan tjene penge på at skabe positiv social forandring ved at oplyse unge mennesker om deres muligheder i lokalsamfundet. Hun håber, at hun kan inspirere andre akademikere til at stifte egen virksomhed.

- Vi har skabt noget, der rækker langt ud over et virtuelt klasseværelse, og vi har hjulpet til at skabe nogle projekter, som nu er blevet større end os. Og det er sindssygt motiverende, siger Sahra-Josephine Hjorth, ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Globale Studier. Sahra-Josephine Hjorth fortæller om de første fire måneder med den sociale virksomhed CanopyLAB. Det er et undervisningssite, der afholder online kursusundervisning. Kurserne er mange og kan både handle om, hvordan man starter egen virksomhed, journalistik for unge eller romaers tilværelse i Europa.

Social Empowerment

Firmaet blev skabt ud fra en devise om, at det er muligt at tjene penge, og samtidig gøre unge mennesker opmærksomme på deres handlemuligheder i lokalsamfundet.

- Vi vil gerne fortælle, at du i en alder af 14 kan være med til at ændre verden. Det behøver man ikke en kandidatgrad for. Det handler om, hvordan du virker i dine sociale relationer og dit lokalsamfund, siger Sahra-Josephine Hjorth. 

I stil med Massive Multi Online Courses, hvor potentielt mange tusinde studerende samles om en underviser i et virtuelt klasselokale, tilbyder CanopyLAB onlinekurser, som dog afholdes for mindre grupper og kombineres med personlig og interaktiv undervisning. Filosofien er, at kursusdeltagerne vil have undervisning, der henvender sig specifikt til dem, og af undervisere, de kan tale med. Og ikke ulig Aalborg Universitets problembaserede undervisningsmetode, skal kursusdeltagerne indgå i mindre grupper med én mentor, hvor de deler erfaringer og samarbejder med hinanden om cases.

En entreprenør i maven

Sahra-Josepine Hjorth og designeren Christian Jensen stiftede virksomheden tilbage i januar og midt i al debatten om at universiteterne uddanner til arbejdsløshed, mener hun, at flere med humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser bør starte egne virksomheder. Men ligesom med de unge ildsjæle, der tilmelder sig kurser på CanopyLAB, skal de nyuddannede kende til deres muligheder.

- Da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle starte min egen virksomhed, og jeg tror, at mange nyuddannede slet ikke overvejer, at de kan skabe deres eget job. Det ville derfor måske være en god ide, hvis Aalborg Universitet underviste i entreprenørskab på alle vores uddannelser og ikke bare ingeniøruddannelserne, siger Sahra-Josephine Hjorth.

Hun trækker selv meget på sin samfundsvidenskabelige uddannelse fra Aalborg Universitet, når hun driver CanopyLAB. Herfra har hun fået en stærk metodisk faglighed, og hun åbner den samme værktøjskasse, hvad enten hun undersøger internettets rolle i rumæneres immigration til Danmark eller tilrettelægger Canopy- LAB’s kurser ved at afdække kursisternes færden på nettet. Fra juli bliver samtlige af CanopyLAB’s kurser gratis at deltage i, og der er også planer om at udvide udvalgte kurser med seminarer og kursusophold i den virkelige verden.