AAU logo

AAU Match

Musikstjernen skal forebygge stress og forbedre mental sundhed i virksomheder

Musik-app skal forebygge stress og forbedre mental sundhed i virksomheder

To musikterapeuter fra Aalborg Universitet (AAU) har udviklet en musik-app, som blandt andet bruges til at afhjælpe svære søvnproblemer. I et nyt forsøg vil de teste om den også kan forebygge stress og øge trivslen hos medarbejderne i Mariendal Electrics.

Lagt online: 17.12.2019

Af Thomas Møller Christensen

En deadline tikker forude. Der er stadig mails, du ikke har svaret på. Derhjemme er der også fuld fart på; familie, venner, fritidsinteresser og forpligtelser.

Travlhed er for mange blevet synonym med en helt almindelig hverdag. For nogle i en sådan grad, at det påvirker deres trivsel og på sigt udvikler sig til stress. Blandt andet hos Mariendal Electrics hvor de også oplever, at medarbejderne i stigende grad er pressede i hverdagen. Det påvirker både arbejdsmiljø og trivsel.

Derfor vil de nu, i samarbejde med forskere fra AAU, undersøge, om en musik-app kan vende udviklingen i den nordjyske el-installationsvirksomhed.

- Vi har sat trivsel øverst på dagsorden, for vi mærker en stigende efterspørgsel på en bedre arbejdsbalance. Derfor glæder vi os til at afprøve, om kombinationen af små pauser og musik kan forebygge sygefraværet, fortæller HR-chef Anne Madsen.

 

FÅR HJERNEN TIL AT SLAPPE AF

Musikstjernen, som app’en hedder, er udviklet af musikterapeuterne Helle Nystrup Lund og Lars Rye Bertelsen, der begge er tilknyttet Psykiatrien ved Aalborg Universitetshospital. Helle Nystrup Lund som ph.d.-studerende og Lars Rye Bertelsen som ph.d.-studerende, forskningsassistent og klinisk musikterapeut.

Musikstjernen har tidligere været brugt til behandling af blandt andet søvnbesvær. Det er mange af de samme principper, der nu skal forebygge sygefraværet og øge trivslen hos Mariendal Electrics’ medarbejdere.

- Vi er vant til at bruge musik opregulerende, mens det virker mere fjernt at bruge det nedregulerende. Men det giver faktisk rigtig god mening, fordi musik med en langsom rytme gør, at vores puls falder. Det virker afstressende, så krop og hjerne slapper mere af, forklarer Helle Nystrup Lund.

Musikken i app’en er sammensat i 12 playlister nøje udvalgt efter, hvorda de kan berolige og reducere stress. De 12 playlister er inddelt i farver, som afspejler hvor stimulerende musikken er. Ved at gøre musikvalget så intuitivt og enkelt som muligt, med valget af en farvet trekant i stedet for en genre eller kunstner, forenkles tilgangen til musikken.

- Vi har forsøgt at tilgå en kompleks virkelighed med en meget simpel løsning. I en travl hverdag er det vigtigt, at det er intuitivt for både øjnene og ørene. Derfor er designet nemt at forstå og musikken forudsigelig. Jo nemmere og mere forudsigeligt det er, desto mere slapper hjernen af, siger Lars Rye Bertelsen.

 

SKABER TRYGHED

Forsøget, som er støttet af Velliv Foreningen, sættes i gang i begyndelsen af 2020, hvor Musikstjernen installeres på 50-55 af Mariendal Electrics’ medarbejderes smartphones.

- Idéen er at lægge små lommer af fem til 10 minutter ind i løbet af en arbejdsdag, hvor medarbejderne kan lytte til musik og tage sig tid til at trække luft ned i maven og finde ro, siger Anne Madsen.

Musikken har to hovedfunktioner i de indlagte pauser: Den skal dels lede tankerne væk fra opgaver og bekymringer og dels påvirke kroppen og hovedet til at reducere tempoet, så medarbejdere også fysisk falder mere til ro.

- Musik kan hjælpe med at koble fra og skabe en indre oplevelse af et trygt sted. Det er med til at give et pusterum fra alle de tanker, der farer rundt i hovedet. Det er noget, vi alle sammen kan have glæde af, påpeger Helle Nystrup Lund.

Samtidig forventer Anne Madsen, at musikken kan gøre det mere håndgribeligt at indføre små pauser i hverdagen. Og hun håber og tror på, at det skaber mentalt sundere medarbejdere.

- Det vil da være fantastisk, hvis vores medarbejdere får en større indsigt i, hvordan små pauser med musik kan hjælpe dem til at finde ro, skabe fokus og nærvær, både i løbet af arbejdsdagen, men også når det er tid til at restituere efter fyraften.

------------------------------------------------------------------

Fakta

KOMMERCIALISERING AF MUSIKSTJERNEN

Musikstjernen blev oprindeligt udviklet som et middel til nedbringelse af tvang i psykiatrien. Da Helle Nystrup Lund og Lars Rye Bertelsen overtog rettighederne fra Region Nordjylland, kontaktede de Open Entrepreneurship på Aalborg Universitet. De hjalp med sparring og gode råd til at kommercialisere deres forskning og har blandt andet hjulpet med at udvikle en businessplan

FRA FORSKNING TIL FORRETNING

Aalborg Universitets kommercialiseringsaktiviteter er støttet af projekterne Science for Society 2.0 og Open Entrepreneurship. Formålet er at bygge bro mellem den akademiske verden og industrien og gøre mere forskning til forretning til gavn for samfundet.

Læs mere på www.sea.aau.dk/r2b eller www.en.patent.aau.dk/Open+Entrepreneurship