AAU logo

AAU Match

Vraa Dampvaskeri får barometer for bæredygtighed

Lagt online: 16.06.2016

Vraa Dampvaskeri har stort fokus på CSR og miljøbevidsthed i alle virksomhedens processer og udvalg af produkter. Denne grønne profil skal nu med hjælp fra en studerende fra AAU’s uddannelse anvendt filosofi udbredes til også at omfatte virksomhedens kunder.

Vraa dampvaskeri er med ca. 100 medarbejdere et af Danmarks største erhvervsvaskerier og en af landets største leverandører af beklædning til bl.a. fødevareindustrien, plejesektoren, detailbranchen, hoteller og restauranter.

- Vi tænker meget i bæredygtighed internt, men vi vil gerne hjælpe vores kunder til også at træffe det miljørigtige valg, når de vælger beklædning. Der er stor miljømæssig forskel på at vælge et par denimbukser, der hovedsageligt består af bomuld frem for bukser, hvor metervaren er et blandingsprodukt, eller at ønske T-shirts i tre farver frem for én. Der er mange parametre, som spiller ind, når et produkts bæredygtighed skal vurderes, og det kan være svært for kunderne at gennemskue, fortæller CSR manager hos Vraa dampvaskeri Stina Nordmand Rasmussen.

HJÆLP FRA DET GRØNNE REJSEHOLD

Virksomheden stod derfor med en udfordring: Hvordan gør vi det konkret og synligt for vores kunder, hvor bæredygtigt et produkt er – og hvordan gør vi det nemt for dem at sammenligne forskellige produkter? 

Gennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE(N)) fik de i 2015 kontakt til Sebastien Bouchara, som var en del af NBE(N)’s og Karrierecentret AAU’s ”Grønne Rejsehold”, der består af kandidatstuderende og nyuddannede fra forskellige uddannelser på AAU, som alle har fokus på grønne omstillingsprocesser. Han søgte på daværende tidspunkt praktikplads til sit 9. semester på kandidatuddannelsen Anvendt Filosofi, hvor han specialiserede sig inden for Bæredygtighedsfilosofi.

BAROMETER MED MANGE FACETTER

Fra start havde virksomheden forestillet sig, at produkternes bæredygtighed skulle udtrykkes ved blot ét tal, men det stod hurtigt klart for Sebastien Bouchara, at det ikke ville være tilstrækkeligt:

- I løbet af min uddannelse er jeg blevet trænet i at reflektere over de problemstillinger, vi har arbejdet med – både i forhold til at kunne se og vurdere mange forskellige aspekter af problemstillingen og konsekvenserne af de mulige løsninger, men også i forhold til at være skeptisk over for gældende praksis for, hvordan man gør tingene. Der er mange parametre, der spiller ind, når man taler om bæredygtigheden af et produkt, bl.a. CO2-udslip i produktionen, miljøvenlighed i vaskeprocessen, produktets levetid og mulighed for genanvendelse, så derfor ville det ikke give et retvisende billede blot at anvende ét tal, fortæller han. 

Han udvalgte herefter, på baggrund af interviews med virksomhedens medarbejdere, sælgere, kunder og potentielle kunder, fem kategorier for bæredygtighed, som hvert beklædningsprodukt bliver vurderet indenfor. Herefter udviklede han et ikon, som gør det nemt med et enkelt øjekast at sammenligne to produkters bæredygtighed og foretage et kvalificeret valg af det mest miljørigtige.

RESULTAT MED POTENTIALE

Hos Vraa dampvaskeri er man yderst positiv over praktiksamarbejdet.

- Vi er overordentligt tilfredse! Vi har fået en grundmodel, som vi kan udvide til at omfatte alle vores gængse modeller af beklædning, og som kan anvendes i en indledende dialog med især offentlige kunder, der står overfor at skulle have deres arbejdsbeklædning i udbud. Med det her letforståelige, vidensbaserede udtryk for produkternes bæredygtighed håber vi at kunne nudge vores kunder i en grønnere retning, fortæller Stina Nordmand Rasmussen og tilføjer:

- Det har været meget inspirerende at have Sebastien i praktik. Han har set på virksomheden med helt friske øjne, og som filosofistuderende har han en anden tilgang, end vi har som produktionsvirksomhed, eller som en ingeniørstuderende ville kunne byde ind med. Han har ud over sit arbejde med projektet også reflekteret over vores hverdag og har bidraget med nye idéer om en række ting, som vi vil kunne tage op og arbejde videre med senere hen.

FAKTA

Uddannelsen i Anvendt Filosofi giver de studerende en omfattende filosofifaglig indsigt. Fokus på både bachelor- og kandidatuddannelsen er på filosofiens anvendelsesmuligheder i praksis, og de studerende lærer at bruge filosofien aktivt i løsningen af virkelige problemstillinger. De studerende arbejder med analyse af fx politiske, etiske, pædagogiske, samfundsmæssige, kulturelle, organisatoriske og miljømæssige spørgsmål.

DET GRØNNE REJSEHOLD

Virksomheder med en konkret udfordring inden for bæredygtighed, kan få hjælp af Det Grønne Rejsehold, fx med at omsætte affald til ressourcer, optimere energiforbrug, kommunikere virksomhedens grønne tiltag eller beregne miljømæssige og økonomiske fordele ved en omstillingsproces. Det Grønne Rejsehold består af studerende og nyuddannede fra Aalborg Universitet.

Læs mere: bit.ly/1UeHoJv