AAU logo

AAU Match

Interne og eksterne matchmakere

Interne matchmakere

Interne matchmakere er ansatte på Aalborg Universitets institutter, der fungerer som brobyggere til forsknings- og undervisningsmiljøerne. De interne matchmakere er behjælpelige med at finde frem til de relevante forskere og forskningsmiljøer på instituttet i forbindelse med en henvendelse om samarbejde.

Find interne matchmakere

 

Eksterne matchmakere 

Eksterne matchmakere er aktører og personer, der er udpeget af Aalborg Universitet, og som har gennemgået en certificering og som løbende opdateres i muligheder for vidensamarbejde med AAU. De eksterne matchmakere arbejder fortrinsvist i erhvervsfremmesystemet, fx den kommunale erhvervsservice og i Væksthuset. De eksterne matchmakere fungerer som forposter for virksomheder, der er interesserede i et samarbejde. 

Hvis du foretrækker at drøfte din idé med med nogen uden for universitetet, kan du tage kontakt til en matchmaker i dit lokalområde. De eksterne matchmakere befinder sig i eget aktive erhverv og arbejder som oftest med erhvervsfremmeinitiativer.

Find eksterne matchmakere