AAU logo

AAU Match

Institutprofiler og interne matchmakere

Har du en idé om et fagområde inden for hvilket, du gerne vil have kontakt til forskere eller studerende, er du velkommen til at rette henvendelse til universitetets interne matchmakere. På hvert institut findes minimum én matchmaker, der har et solidt overblik over instituttets forskning, uddannelser og laboratoriefaciliteter.

Matchmakeren kan sætte dig i kontakt med relevante forskere eller studerende inden for netop dit område. Klik på det ønskede institut i listen til højre for at læse om instituttets kerneaktiviteter og få kontaktoplysninger på instituttets matchmaker.