AAU logo

AAU Match

Aalborg Universitet Esbjerg

Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg er en forsknings- og uddannelsesinstitution med et varieret udbud af forskningskompetencer og uddannelser.

Hvad kan virksomheder
samarbejde med instituttet om?

Vi samarbejder bredt med vores omverden, bl.a. har vi flere brede samarbejder med omkringliggende virksomheder og institutioner. Vores forskningskompetencer varetages af følgende institutter:

Vores specifikke arbejdsområde er tilknyttet forskningsenhederne Kemi-, Olie/Gas- og Anvendt Bioteknologi, Software, Elektronik og Medieteknologi samt Byggeri og Maskinteknik.

Læs mere i profilerne for de enkelte institutter. Her kan du også finde kontaktoplysninger på AAUs matchmakere på de enkelte fagområder.

Læs mere på Aalborg Universitet Esbjergs hjemmeside eller kontakt den lokale matchmaker (herunder).