AAU logo

AAU Match

Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Institut for Arkitektur og Medieteknologi blev oprettet i januar 2010 ved sammenlægningen af Institut for Arkitektur og Design og Institut for Medieteknologi. Vi har en vision om at udvikle en innovativ klynge af ingeniørvidenskabelige uddannelses- og forskningsmiljøer, der integrerer kreativitet, ingeniørvidenskab og teknologi inden for disciplinerne:

  • Arkitektur
  • Urban design
  • Industriel design
  • Interaktive medier
     

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Instituttet er unikt i dansk sammenhæng, da vi samler discipliner inden for arkitektur, design, medier og teknologi under et tag. Det er vores mål at udnytte den styrke, der ligger i AAUs store erfaring med tværfaglige forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Vi vil arbejde hen imod etableringen af et stærkt nyt felt, der omfatter viden og kompetenceudvikling inden for design med mennesket i centrum. Vores fokusområder inkluderer arkitektur, urban design, industriel design og servicedesign, interaktionsdesign, film- og medievidenskab, computergrafik, lyddesign, datalogi og menneske-maskine interaktion. Instituttet tilbyder studenter- og forskningssamarbejde inden for alle disse felter.
 

Branchekendskab

Instituttet samarbejder på nuværende tidspunkt med en række offentlige institutioner og forsknings- og uddannelsesmiljøer om at skabe et nyt, spændende og innovativt miljø på Aalborgs havnefront. Derudover har vi stor erfaring fra samarbejde med en bred vifte af brancher, da vores kompetencer kan anvendes inden for så forskellige områder som computerspil, læring, oplevelsesøkonomi, marketing og playware, samt enhver tænkelig branche, der kan gøre brug af arkitektur, urban design, industriel design og informationsteknologi.

Læs mere på Institut for Arkitektur og Medieteknologis hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).