AAU logo

AAU Match

Institut for Byggeri og Anlæg

Arbejdsområderne på Institut for Byggeri og Anlæg tager udgangspunkt i de tekniske og naturvidenskabelige discipliner inden for byggeri- og anlægssektoren. De dækker over discipliner lige fra husbyggeri, indeklima, bygningers energiforbrug, havneanlæg og brobygningskonstruktioner til områder som f.eks. miljøorienterede anlæg, bølgeenergianlæg og havvindmøller.

Vi tilstræber at skabe et dynamisk forskningsmiljø og arbejder derfor i såvel nationale som internationale rammer, og vi udfører forskningskontrakter for både offentlige institutioner og private firmaer. Vi har således stort fokus på videndeling, innovation og tværfagligt samarbejde.
 

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

 • Bygningstekniske beregningsmetoder
 • IT i byggeriet
 • Last- og sikkerhedsteori for bærende konstruktioner
 • Bærende konstruktioners dynamik og udmattelsesforhold
 • Konstruktions- og materialestabilitet
 • Materialemodellering
 • Beton- og træteknologi
 • Energiforbrug og indeklima
 • Energineutralt byggeri
 • Lavenergi- og passivhusbyggeri
 • Naturlig og hybrid ventilation
 • Luftbåren smittespredning
 • Regn- og spildevandsafstrømningen fra byområder
 • Regnafstrømningen fra motorveje
 • Usikkerhedsanalyse ved forskellige former for miljøorienteret simulering
 • Scourbeskyttelse og run-up på offshore placerede vindmøller.


Det kan vi hjælpe med

Virksomheder og offentlige institutioner kan få hjælp til at løse problemer inden for de felter, vi forsker i på instituttet. Da næsten alle vores projekter har en eller anden form for virksomhedstilknytning, er erfaringen med samarbejde stor, hvad enten det drejer sig om studenter- eller forskningsprojekter. Vi tilbyder samarbejde inden for alle AAU’s samarbejdsformer, herunder:

 • Forskningsprojekter
 • Praktiske eksperimenter i vores laboratorier
 • Studenterprojekter
 • Erhvervs PhD-forløb med udgangspunkt i din virksomhed
 • Teoretisk forskning
 • In-situ målinger
 • Laboratorieforsøg

Vi har blandt andet deltaget i samarbejdsprojekter om:

 • Test af vinduer for at forhindre fugt
 • Konsekvenserne af rystelser langs jernbaner
 • Bølgeenergianlægs effektivitet
 • Integrerede intelligente teknologier til energineutralt byggeri


Branchekendskab

Vi har stor erfaring med samarbejde med eksterne partnere gennem både studenter- og forskningssamarbejde. Vi samarbejder hovedsageligt med virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren og har et stort kendskab til krav og lovgivning inden for dette område.

Læs mere på Institut for Byggeri og Anlægs hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).