AAU logo

AAU Match

Institut for Datalogi

Interaktionsdesign. Cyber-fysiske systemer. IoT. Cybersecurity. Big Data. Cloud. Data-intensive systemer. User Experience. Databaser. Smart City. Automatisering. Programmering. Indlejret software. Webteknologier. Listen er endeløs, når vi skal fortælle, hvilke områder vores forskning dækker, og hvor vores viden anvendes.

Centralt for al vores forskning er interaktionen mellem menneskelig aktivitet og computeren – og bindeleddet mellem disse to er programmering og programmeringssprog. Derfor udfører vi et stort arbejde inden for softwareudvikling samt design og implementering af forskellige programmeringssprog. Desuden arbejder vi også med udvikling og anvendelse af IT generelt, eksempelvis med henblik på fremtidens smarte samfund og Industri 4.0.

Et tæt samarbejde med virksomheder og industri har altid været vigtigt for instituttet, og vi formidler bl.a. samarbejde gennem flg. 3 organisationer: Center for Indlejrede Software Systemer (CISS), Center for Data-Intensive Systemer (DAISY) og Center for Socio-Interactive Design.

Herudover deltager vi i en lang række virksomhedsrettede projekter, såvel regionale som nationale og internationale.


Hvad kan virksomheder
samarbejde med instituttet om?

Instituttet er opdelt i tre forskningsenheder, der hver har deres speciale:

Database, Programming and web tecnologies (DPw)

Forskningsenhedens formål er at udvikle teknologier, der opfylder de programmerings- og datahåndteringsbehov, den lynhurtige udvikling inden for moderne informations- og kommunikationsteknologi stiller til softwaresystemer i bred forstand, dog med særligt fokus på systemer, der håndterer store mængder komplekse data – med andre ord, data-intensive systemer. DPW-enheden arbejder med en bred vifte af programmeringssprog samt med software i en lang række anvendelser, f.eks. mobile services og internetteknologi.

Distributed, embedded and intelligent systems (DEiS)

DEIS-enheden arbejder med en bred vifte af forskningsområder inden for distribuerede, indlejrede og intelligente systemer, f.eks. modellering og udvikling af cyber-fysiske systemer, test og validering, netværk og operativsystemer, intelligent software, pålidelige og sikkerhedskritiske systemer og meget andet. Det betyder, at forskningen kan benyttes i en lang række brancher – og mange forskellige steder i en virksomheds udviklings- eller produktionsproces.

human-centered computing (Hcc)

Forskningsenheden HCC arbejder inden for design, udvikling og brug af interaktive computersystemer. Arbejdet foregår i et brugerrettet perspektiv og omfatter eksempelvis softwareudvikling, digitalisering, human-computer interaction, user experience og innovation.

 

Branchekendskab

Vores viden og teknologier anvendes i dag i stort set alle brancher. Vi samarbejder med virksomheder og organisationer af alle størrelser, fra små lokale produktionsvirksomheder til internationale IT-koncerner.

Læs mere på Institut for Datalogis hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker herunder.