AAU logo

AAU Match

Institut for Elektroniske Systemer

Institut for Elektroniske Systemer udfører forskning, undervisning og formidling af ingeniørvidenskab inden for elektronik og IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi). Vi forsker inden for en bred vifte af discipliner med udgangspunkt i, hvordan teknologi kan optimeres, tilpasses til andre områder eller udvikles til helt nye produkter. På instituttet har vi et nært samarbejde med erhvervslivet, og derfor tager mange af vores projekter udgangspunkt i ideer og visioner fra erhvervslivet.


Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for elektronik og IKT. Forskningen er i instituttet organiseret i ni sektioner:

 • Akustik arbejder med lyd og hørelse i bred forstand, f.eks. i forhold til lydoptagelse, gengivelse og processering. Måling og kvantificering af lyden, inkl. hvordan den påvirker os og vore ører på forskellig vis.
 • Antennas, Propagation and Radio Networking (APNet) beskæftiger sig med antenner, spredning af signaler og netværk inden for nye radiokommunikationssystemer
 • Automation and Control beskæftiger sig med matematiske og computerbaserede teknikker inden for modelskabelse, estimering, overvågning, styring og regulering af systemer og processer.
 • CTIF Section forsker inden for konvergens af netværk, teknologier, services og anvendelser.
 • Multimedia Information and Signal Processing (MISP) arbejder med forskning og undervisning inden for multimedier i form af lyd, tale, sprog, video, billeder og de videnskaber, der understøtter dem. Sektionen forsker desuden i design og evaluering af multi modale brugerflader.
 • Navigation and Communications (NavCom) udfører forskning i algoritmer til radiokommunikationssystemer, satellit- og jordbaseret radiolokalisering, tracking og navigation samt signalbehandling til radarsystemer.
 • Networking and Security (NetSec) arbejder med trådede og trådløse netværksteknologier, fremtidens Internet, IP-netværk , pålidelig og sikker kommunikation samt netværksplanlægning.
 • Radio Access Technology (RATE) forsker inden for de nyeste radioteknologier til trådløse netværk, herunder krydslagsoptimering med henblik på højere spektraleffektivitet og den enkelte brugers forbindelseskvalitet.
 • Technology Platforms (TPS) arbejder med forskning inden for avancerede signal processerings- og beregningsplatforme til håndtering af fysiske signaler, compressive sensing, hardware/software co-design, RF kredsløbs- og systemdesign, designmetodologier til lavt energiforbrug samt scientific computing.


Det kan vi hjælpe med

Instituttets samarbejde med erhvervslivet dækker over flere forskellige tiltag og niveauer af samarbejde - lige fra studenterprojekter til længerevarende forskningsprojekter og ErhvervsPhD-forløb. Vi har blandt andet deltaget i samarbejdsprojekter om:

 • Pålidelig kommunikation mellem biler
 • "IT i Alting" i hjemmet
 • Planlægning af Fiber Til Hjemmet netværk
 • Rumfartsteknologi
 • Kontrolsystemer til vindmøller
 • Energiminimerende regulering


Branchekendskab

Vi har erfaring med erhvervsrettede projekter fra samarbejde med mere end 200 danske og internationale virksomheder inden for et bredt udvalg af industrielle sektorer. Som eksempler kan nævnes telekommunikationsbranchen og IT-branchen, ligesom vi har omfattende samarbejde med produktionsvirksomheder med fokus på automation.

Læs mere på Institut for Elektroniske Systemers hjemmeside eller kontakt instituttets matchmakere (herunder).