AAU logo

AAU Match

Institut for Energiteknik

Institut for Energiteknik, som har 89 medarbejdere, arbejder bredt inden for det energitekniske område. Instituttet har til formål at undervise, forske og formidle viden inden for det samlede energitekniske område, omfattende såvel elektrisk, termisk som mekanisk energiteknik, med henblik på løsning af aktuelle energitekniske og samfundsrelevante problemstillinger.
 

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Vores forskning har fokus på effektiv energiproduktion baseret på ved-varende energikilder samt en optimal anvendelse af energi til forskellige formål, således også energibesparende teknologier. Forskningen er centeret omkring en række tværfaglige forskningsprogrammer, der løbende tilpasses de aktuelle behov, f.eks. biomasse, vindmøllesystemer, solcellesystemer, fremtidens el-forsyningssystem, brændselsceller, elektriske drivsystemer, elektriske og hybridkøretøjer osv.

Fagligt er instituttet opdelt på seks sektioner, der afspejler instituttets kernekompetencer. Hver af disse sektioner har et omfattende samarbejde med erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og universiteter i ind- og udland:

  • Elektriske Forsyningssystemer
  • Effektelektroniske Systemer
  • Elektriske Maskiner
  • Hydrauliske Systemer
  • Fluidmekanik og Forbrændings-teknik
  • Termiske Energisystemer

Instituttet varetager primært undervisningsopgaver i forbindelse med to af universitetets uddannelsessektorer:

  • Energisektoren
  • Industri- og Eksportsektoren

Her deltager instituttet i specialer med særlig fokus på termisk energi og procesteknik, brændselsceller og brintteknologi, vindmølleteknologi, effektelektronik og elektriske drivsystemer, elektriske anlæg og højspændingsteknik, mekatronisk reguleringsteknik samt elektromekanisk systemdesign. Vi udbyder uddannelser inden for de nævnte specialer, og det er praksis, at de studerende samarbejder med virksomheder i løbet af deres studium.

Som noget særligt tilbyder Institut for Energiteknik virksomheder at deltage i Energisponsorprogrammet, der har til formål at promovere energiuddannelsen for at rekruttere nye studerende. Læs mere herom på vores hjemmeside.

NIK-VE: Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi
I 2006 etableredes Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi, som har base på Institut for Energiteknik. Centrets overordnede formål er at synliggøre Nordjyllands kompetencer inden for energiområdet og gøre det til en af regionens forcer.


Branchekendskab

Vi samarbejder bredt med danske og udenlandske virksomheder og vidensinstitutioner om både forskning og uddannelse. Det er vores ambition altid at udvide og øge sine samarbejder, og vi lægger vægt på vidensdeling med samarbejdspartnere, ligesom vi har fokus på udvikling af nye teknologier.

Læs mere på Institut for Energitekniks hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).