AAU logo

AAU Match

Institut for Fysik

Forskningen ved instituttet har fokus på nanoteknologiske aspekter af problemstillinger med udgangspunkt i fysik og bioteknologi. Instituttets fokusområder er materialer, optik, bioteknologi og molecular engineering. Fælles for områderne er strukturer fra mikro- til nanometer størrelse.
 

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Institut for Fysik har et nært samarbejde med erhvervslivet. Udover fysik- og bio (klasse 1) – laboratorier på hver 500 m2 huser vi også 1000 m2 renrum (NanoLab). Faciliteterne, adgangen til renrummet og mulighederne for studenterprojekter, erhvervs ph.d. eller forskningssamarbejde med instituttet har været medvirkende til, at flere firmaer i dag har adresse på instituttet.

Instituttets forskning foregår i fire forskergrupper:

  • Nano-Materialer - på det atomare og overvejende grundforskningsmæssige niveau er målet at forstå og udnytte mulighederne i at kunne udvikle nye materialer og designe strukturer med nanometer-præcision. Sigtet er nye elektroniske, optiske og magnetiske egenskaber f.eks. med hensyn til ledningsevne, refleksion af lys, overfladebeskyttelse mm.
  • Nano-Optik - generelt arbejdes der med at styre optiske felter på en skala, som er mindre end lysets bølgelængde. Ud over en fundamental udfordring i at forstå felterne og deres vekselvirkning med nano-strukturer er der mulighed for at fremstille helt nye komponenter. På komponentsiden kan det føre til meget kompakte integrerede kredse, f.eks. til optisk kommunikation eller til sensorteknologi - biologiske eller kemiske.
  • NanoMedico Center - har en række aktiviteter med fokus på lys i biologiske materialer. Der arbejdes med at undersøge molekylære mekanismer, fx i forbindelse med cancer, lysinducerede fotokemiske reaktioner og protein Moldning. Der er stor erfaring med biosensorer, nanomedicin, drug delivery samt molekylær litografi med lys.
  • Molecular Engineering - der arbejdes med organiske og inorganiske nanopartikler, nanomedicin og drug delivery, selv-organiserede systemer, biosensorer og molekylær elektronik.


Branchekendskab

Medicoindustrien, Medtec, Materialers fysiske og kemiske egenskaber, Bioteknik, Sensorer, Optik og lys.

Læs mere på Institut for Fysiks hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).

Nanolab

I tilknytning til Institut for Fysik ligger AAUs NanoLab, der fungerer som en direkte indgang for det offentlige og private erhvervsliv til renrums-faciliteter (ISO klasse 5), konsulentydelser og samarbejdsprojekter, der involverer mikro- til nanoteknologi. NanoLabs faciliteter, udstyr og ekspertise er tilgængeligt for både universitet og erhvervsliv. Vores mange tværfaglige samarbejder betyder, at vi kan trække på en bred vifte af faglige discipliner i vores projekter.

Læs mere på NanoLabs hjemmeside eller kontakt vores matchmaker (herunder).