AAU logo

AAU Match

Institut for Kemi og Biovidenskab

Institut for Kemi og Biovidenskab beskæftiger sig med forskning og forskningsbaseret undervisning inden for kemi, biologi, bioteknologi, miljø, kemiteknologi og olie-gasteknologi. Den brede faglige sammensætning bidrager i høj grad til samarbejde på tværs af forskningsfelter og tvinger os til at udnytte de synergieffekter man kan opnå ved at tænke helhedsorienteret. Instituttets primære formål er at undervise, forske og formidle viden inden for vores kerneområder og dermed bidrage til at løse samfundets udfordringer inden for kemi og biovidenskaben.  

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

 • Proteinkemi
 • Proteom- og transkriptomanalyser
 • Mikroorganismer
 • Enzym- og mikrobiel procesteknologi
 • Molekylærbiologi
 • Evolutionsbiologi
 • Seperationsteknik og membranfiltrering
 • Cyclodextrinteknologi og funktionelle polymerer
 • Glas og fiberteknologi
 • Olie-gas teknologi 

Læs mere om vores forskning og uddannelse her.

Det kan vi hjælpe med

Da stort set alle vores projekter foregår i samarbejde med virksomheder eller andre offentlige institutioner, er erfaringen med samarbejde stor, hvad enten det drejer sig om studenter- eller forskningsprojekter. Vi tilbyder samarbejde inden for følgende af AAUs samarbejdsformer:

 • Forskningsprojekter
 • Praktiske eksperimenter i ”state-of-the-art” laboratorier
 • Studenterprojekter
 • Erhvervs Ph.d-forløb med udgangspunkt i din virksomhed
 • Teoretisk forskning
 • In-situ målinger
 • Laboratorieforsøg

I instituttets årsberetninger kan du læse nærmere om instituttet forskere og studerende, der giver eksempler på virksomhedssamarbejder.

Vi har blandt andet deltaget i samarbejdsprojekter om:

 • Genindvending af fosfat fra renseanlæg
 • Udvikling af nye DNA-baserede metoder til studier af mikrobielle samfund
 • Bioenergiproduktion
 • Udvikling af membraner til vandrensning
 • Bæredygtig genanvendelse af plastkompositter fra udtjente vindmøllevinger
 • Udvikling af ridsefrit og brudsikkert glas
 • Den molekylære mekanisme bag pludselig hjertedød

Branchekendskab

Vi har et stort internationalt samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner om både forskning og uddannelse. Samtidig arbejder vi ud fra et fokus om at udvide og øge vores samarbejder, da vi tror på at flere kompetencer, erfaringer og videndeling er med til at sikre en højere kvalitet i udviklingen af nye teknologier og styrker muligheden for at løse komplekse problemstillinger.

Læs mere på Institut for Kemi og Biovidenskabs hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).