AAU logo

AAU Match

Institut for Kultur og Globale Studier

Institut for Kultur og Globale Studier arbejder med at studere kultur og samfund, herunder: relationer mellem mennesker, mellem kulturer, mellem det lokale og det globale, mellem fortid og fremtid.

Vi mener, at samarbejde og videnudveksling er alfa og omega for forskning på højt niveau, og derfor indgår instituttets forskere, forskergrupper og -centre også i en lang række forskningsnetværk og -samarbejder – herunder repræsentation i eksterne bestyrelser og udvalg – både regionalt, nationalt og internationalt.


Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

 • Europæiske studier – med særlig fokus på regional integration
 • Historie – herunder kulturmøder i før-moderne samfund og nutidens demokratiers historie
 • Internationale rela tioner og globale studier – herunder migrations- og flygtningestudier samt udviklingsforskning
 • Kultur- og litteraturanalyse inden for dansk, nordisk, engelsk, tysk, og spansk
 • Kønsforskning
 • Markedskommunikation
 • Medievidenskab – herunder mediehistorie og mediekultur
 • Musikkens historie og samfundsmæssige placering
 • Policy-studier med fokus på forskning i politiske beslutningsprocesser
 • Relationen mellem sprog, diskurs og samfund – med speciel fokus på brugen af bestemte diskurser i bestemte sammenhænge
 • Turismeforskning
 • Virksomheder og organisationers fremmedsproglige, fagspecifikke kommunikation – herunder interkulturelle problemstillinger i det globale samfund
 • Fremmedsprog og sprogforskning
 • Kultur og (interkulturel) kommunikation
 • Virksomhedsinterne sprog- og kommunikationsprocesser
 • Markedskommunikation, PR og markedsanalyser (specielt i relation til fremmedsprogsområderne)
 • Sprogpolitik, sprogteknologi og databaser


Det kan vi hjælpe med:

Vi lægger som nævnt stor vægt på samspillet med samfundet omkring os og modtager gerne henvendelser fra virksomheder, organisationer og andre forskningsinstitutioner om ideer til nye samarbejder. Vi tilbyder alle AAU’s generelle samarbejdsformer:

 • Forskningsprojekter
 • ErhvervsPhD
 • Anvendelsesorienterede udredningsprojekter
 • Studentersamarbejde
 • Faglige netværk
 • Efter- og videreuddannelse

Desuden deltager vore forskere i en lang række eksterne bestyrelser og udvalg.

Vi har blandt andet deltaget i samarbejdsprojekter om:

 • Analyse af kultur og kulturforskelle i en dansk, international virksomhed og deres betydning for den daglige kommunikation og det daglige samarbejde på tværs af landegrænser.
 • Afdækning af kulturelle problemstillinger i mødet mellem patienter med anden etnisk baggrund og dansk sygehuspersonale.
 • Analyse af mediernes formidling af bioteknologiske løsninger (bl.a. GMO i fødevarer) til offentligheden og dettes betydning for den offentlige meningsdannelse om nye teknologier.
 • Brugeranalyser ift. fremtidens feriehus og feriehusområder
 • Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien
 • Klimaforandringer og hverdagsliv
 • Kvalitativ undersøgelse af Kvinfos mentornetværk
 • Udarbejdelsen af biografi om tidligere statsminister J. C. Christensen
 • Storytelling og destinationsudvikling


Branchekendskab

Vores kompetencer i forhold til samarbejde med virksomheder spænder som det ses ovenfor meget bredt. Vi har specielt kendskab til: Turismesektoren ( private og offentlige turismeorganisationer på nationalt, regionalt og lokalt niveau), sundhedssektoren, kommuner, private virksomheder, sygehussektoren, it/softwarebranchen og finanssektoren (banker).

Læs mere på Institut for Kultur og Globale Studiers hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).