AAU logo

AAU Match

Intitut for Læring og Filosofi

Instituttet udfører forskning inden for uddannelse, læring og filosofi og er forankret på to fakulteter: Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Tværfaglighed er kendetegnende for vores forskning, uddannelser og samarbejder. I alle vore aktiviteter lægger vi stor vægt på at styrke båndene mellem forskning, udvikling og professionel praksis, og nogle af kernebegreberne i vores samarbejder er organisatorisk læring, arbejdspladslæring, anvendt filosofi, kompetenceudvikling og evaluering.
 

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

Pædagogik og didaktik, herunder:

 • Læringsteori
 • Læreprocesser og IT
 • Universitetspædagogik
 • Problembaseret læring

Organisatorisk læring og arbejdspladslæring, herunder:

 • Vidensprocesser i organisationer
 • Kreativitet
 • Innovation

Uddannelsesforskning, herunder:

 • Pædagogisk sociologi
 • Interkulturalitet og diversitet

Filosofi, herunder:

 • Ledelsesfilosofi
 • Teknologi og etik
 • CSR og bæredygtighed

Videnskabsteori, herunder:

 • Metodologi
 • Tværvidenskabelig tænkning


Det kan vi hjælpe med
 

 • Evaluering og analyse af projekter, udviklingstiltag, undervisningsforløb mm.
 • Kompetenceudviklingsforløb inden for fx ledelse, didaktik, organisationsudvikling o.a.
 • Udvikling og gennemførelse af (medarbejder)uddannelsesforløb, organisatoriske forandringsforløb
 • Pædagogisk/didaktisk udvikling af undervisning/uddannelse

Vi har blandt andet deltaget i samarbejdsprojekter om:​

 • Interkulturel ledelse
 • Undervisning og konsulentarbejde på coaching-området


Branchekendskab

Instituttet har og har haft talrige samarbejder med både offentlige og private organisationer og virksomheder og med såvel danske som med udenlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner. Eksempler på samarbejdspartnere er professionshøjskoler og voksenuddannelsescentre over hele landet samt større og mindre offentlige og private virksomheder og organisationer.

Læs mere på Institut for Læring og Filosofis hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).