AAU logo

AAU Match

Institut for Matematiske Fag

Institut for Matematiske Fag leverer matematisk forskning inden for en række matematiske områder, der omfatter delområder fra statistik, sandsynlighedsteori, anvendt matematisk analyse, geometri og diskret matematik.


Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Institut for Matematiske Fag tilbyder konsulent- og rådgivningsydelser i forbindelse med konkrete problemstillinger eller forskningsprojekter inden for erhvervslivet, ved forskningsinstitutioner samt i andre forskningsmiljøer på Aalborg Universitet.

F.eks. tilbyder konsulenttjenesten således matematiske og statistiske konsulentydelser af forskellig karakter - for at nævne nogle blandt flere:

 • Planlægning af forsøg
 • Udarbejdelse af forsøgsprotokol med henblik på databeskrivelse samt valg af statistisk model og metode
 • Statistisk behandling af data
 • Optimering af problemstillinger


Branchekendskab

De mange matematiske discipliner, som er repræsenteret på Institut for Matematiske Fag, finder anvendelse inden for mange fagområder - både inden for universitetsverdenen, sektorforskningen og kommercielle samarbejder.

Vi har blandt andet erfaring inden for:

 • Retsgenetik
 • Sundhedssektoren
 • Medicinalindustri
 • Mobiltelefoni
 • Astronomi
 • Biologi og kvantitativ genetik
 • Finansiering og økonomi
 • Informationsteknologi (IT)
 • Kommunikationssystemer
 • Medicinsk Billeddannelse
 • Miljø- og jordbrugsvidenskab
 • Nano-videnskab
 • Signal- og billedbehandling

Læs mere på Institut for Matematiske Fags hjemmeside eller kontakt vores matchmaker (herunder).