AAU logo

AAU Match

Institut for Materialer og Produktion

Arbejdet på Institut for Mekanik og Produktion fokuserer i store træk på felterne materialer, mekanisk analyse, innovativ produktudvikling samt produktionssystemer og produktkonfiguration. Vores aktiviteter omfatter undervisning, grundforskning og erhvervsrettet forskning samt forsknings- og udviklingsprogrammer, der er målrettet industrien.

Det betyder, at vi hele tiden bevidst søger at udvikle og undervise i de teknologier, der vil være efterspurgte i fremtiden. Desuden arbejder vi tæt sammen med førende danske og internationale erhvervspartnere, forskningsinstitutioner og universiteter.
 

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

 • Materialemekanik og materialelære
 • Mekanik og design af strukturer, herunder akustik og vibration
 • Computerstøttet konstruktion, design og produktudvikling
 • Automatisering og produktionsteknologi
 • Logistik, produktionssystemer og produktkonfiguration

Under disse hovedområder arbejder vi blandt andet med:

 • Materialers egenskaber
 • Nanomaterialer og –produktion
 • Mekanik
 • Databaseret mekanik og optimering
 • Design af letvægtsstrukturer og –systemer
 • Biomekanik og ergonomi
 • Virtuel bearbejdning
 • Produkt- og systemdesign
 • Industrielle processer og automation
 • Robotvidenskab
 • Processing
 • Industrielt produkt-, proces- og produktionsdesign
 • Intelligent produktion


Det kan vi hjælpe med

Vi tilbyder mange muligheder for samarbejde henvendt til både små og mellemstore virksomheder, større virksomheder og organisationer. Mængden af ressourcer, som en virksomhed kan investere i samarbejdet varierer naturligvis, og derfor tilbyder instituttet forskellige samarbejdsformer:

 • Fælles forskningsprojekter
 • Erhvervs PhD-forløb
 • Konsulentbistand
 • Studenterprojekter

Vi tilbyder blandt andet at udføre følgende:

 • Analyse, måling eller teknisk support (foregår på konsulentbasis)
 • Systemer til kvalitetsstyring
 • Produktions- og materialestyring
 • Byggeledelse
 • Teknologiledelse
 • Produkt-, proces- og produktionsdesign
 • Styring af produktionstekniske processer
 • Optimering og udvikling af eksisterende produktprogrammer

Vi har blandt andet deltaget i samarbejdsprojekter om:

 • Anvendelse af nye materialer
 • Konstruktion af nye mekaniske løsninger
 • Design af sportsudstyr
 • Ergonomisk korrekt arbejdsmiljø
 • Begrænsning af støj fra maskinkonstruktioner
 • Udvikling af produktionssystemer
 • Analyse og udvikling af produktprogrammer


Branchekendskab

Vores kompetencer i forhold til samarbejde med virksomheder spænder som det ses ovenfor meget bredt. Vi har specielt kendskab til:

 • Maskinproducenter
 • Vindmøllefabrikanter
 • Sportsudstyrsfabrikker
 • Sundhedssektoren
 • Transportsektoren
 • Den klassiske industri
 • Procesindustrien
 • Forsvaret
 • Den offentlige sektor

Principielt er der dog ingen begrænsninger i forhold til branchesamarbejde, da feltet for vores forskning spænder meget vidt.

Læs mere på Institut for Mekanik og Produktions hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).