AAU logo

AAU Match

Institut for Planlægning

Institut for Planlægning har mere end 200 medarbejdere og arbejder tværvidenskabeligt på at løse komplekse miljømæssige, rumlige, teknologiske og samfundsmæssige problemer. Vores arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning og spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen til relevante teknologiske og planlægningsmæssige løsninger.


Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Inden for samfundsudvikling er forskningen koncentreret om at opbygge en forståelse af de teknologiske og produktionsmæssige forandringer i samfundet samt de samfundsmæssige betingelser og barrierer for bæredygtig miljø- og energiudvikling. Forskningens mål er at skabe klarhed over offentlige såvel som private virksomheders teknologiske og/eller miljømæssig forandring på internationalt og nationalt plan samt de samfundsmæssige konsekvenserne heraf.

Forskningen inden for planlægning tager sit udgangspunkt i stedet, hvor grupperne Geoinformatik og Arealforvaltning tager sig af anvendelse af stedbestemt information i bred forstand. Forskningen i disse grupper omfatter således traditionelle fagområder som landmåling, digital kortlægning, kartografi, geografiske informationssystemer, medieteknologi, matrikelvæsen og arealforvaltning.

Derefter breder den sig ud til Byplanlægning, Veje og Trafik, hvor forskningen beskæftiger sig med planlægningsprocesserne til design og konstruktion af infrastrukturen. Et vigtigt indsatsområde er Intelligente Transport Systemer, hvor IT søges udnyttet til at optimere transportsystemet, således at samfundet opnår størst mulig mobilitet med mindst mulig miljøpåvirkning.

Instituttets arbejdsområder afspejles i forskningen, der foregår i flere forskningsgrupper og på to forskningscentre. Følgende forskningsgrupper er etableret:

 • Land Management
 • Geoinformatik
 • Trafikforskningsgruppen
 • Bystudier og Mobilitet
 • Geografi
 • Miljøvurdering og Governance
 • Bæredygtighed, Innovation og Politik
 • Energiplanlægning
 • Participation og Teknologi
 • Fødevarer og bæredygtighed
 • Problembaseret læring og ingeniøruddannelserne (PBL-Artes)

Instituttets forskningscentre er:

 • Innovative Fisheries Management (IFM)
 • Communication, Media and Information -Technologies (CMI)

Det gennemgående kendetegn ved vores aktiviteter er den tværfaglige tilgang, hvor der inddrages såvel ingeniør-faglige som samfundsvidenskabelige metoder.


Branchekendskab

Informations- og kommunikations-teknologi, sundhed, fødevarer, transport, miljø, energi og oplevelsesøkonomi.

Læs mere på Institut for Planlægnings hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).