AAU logo

AAU Match

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde beskæftiger sig med forskning og uddannelse inden for sociologi, socialt arbejde, arbejdsliv og organisation. Vi tilbyder skræddersyede samarbejder, der imødekommer både private virksomheders og offentlige (herunder sociale) institutioners behov inden for instituttets fagområder.


Hvad kan virksomheder samarbejde med os om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

 • Strategi, organisation og ledelse
 • HRM (rekruttering og fastholdelse af medarbejdere)
 • Kompetenceudvikling (især i den offentlige sektor)
 • Den gode sagsbehandling og konfliktmægling/-håndtering (især i den offentlige sektor)
 • Byudviklings- og bosætningsstrategier (fx til boligselskaber og kommuner)
 • Analysestrategier, metoder, dokumentation og evaluering.
 • Socialt arbejde


Det kan vi hjælpe med

Vi samarbejder i vid udstrækning med både den private og den offentlige sektor. Vi tilbyder blandt andet at udføre følgende:

 • Dataindsamlinger (både kvantitative og kvalitative)
 • Analyser (fx rekrutteringsanalyser, kortlægnings- og dokumentmæssige analyser samt komparative og udredningsmæssige analyser)
 • Kvalitets- og metodeudvikling samt dokumentation og evaluering (især på det sociale felt)
 • Formidling (foredrag, efteruddannelse og skriftlige rapporter).
 • Vi har blandt andet deltaget i samarbejdsprojekter om:
 • Jobcentret som organisatorisk fænomen
 • Telehomecare-teknologi, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen
 • Evaluering af kræftrehabiliteringsforløb
 • Evaluering af pædagogisk praksis
 • Pædagogprofessionens faglighed
 • Den socialfaglige praksis ift. anbringelsessager
 • Social kapital og sundhed
 • Udvikling af redskaber, som styrker den fysiske aktivitet og foreningsdeltagelse blandt skoleelever
 • ADHD
 • Arbejdsulykker & sikkerhed


Branchekendskab

Vores kompetencer i forhold til samarbejde spænder som det ses ovenfor meget bredt. Vi har specielt kendskab til:

 • Den offentlige sektor, især de sociale, arbejdsmarkeds- og sundhedsmæssige områder
 • Konsulentvirksomhed i offentlige virksomheder og institutioner
 • HRM i private virksomheder

Læs mere på Institut for Sociologi og Socialt Arbejdes hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).