AAU logo

AAU Match

Institut for Statskundskab

Hovedopgaven for Institut for Statskundskab er at varetage undervisning og forskning inden for områderne politik, forvaltning og samfundsøkonomi. Instituttets forskning finder sted inden for en række forskningsenheder, der alle deltager i omfattende internationale forskningsnetværk og samarbejder med offentlige institutioner, virksomheder og andre interessenter på deres respektive fagområder.


Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

 • Velfærdsforskning og analyser af velfærdsstaten
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Organisations-, politik- og styringsformerne i den offentlige forvaltning, herunder forandringsprocesser og forholdet mellem forvaltningen og dens omgivelser samt konsekvenserne af nye organisatoriske former og arbejdsmåder i den offentlige forvaltning
 • IT-ledelse, herunder udvikling, implementering, anvendelse og ledelse af it-ressourcer og forandringer forbundet med implementeringen af IT i det offentlige rum samt i den private og offentlige sektor
 • Politisk deltagelse og politisk kommunikation, herunder valg og partier, politiske holdninger og meningsformationer og politisk deltagelse og medborgerskab
 • Sammenhænge mellem uddannelsessystemets virkemåde og sociale, geografiske og arbejdsmæssige mobilitetsmønstre i samfundet
 • Evaluering og policyanalyse
 • Politisk økonomiske forandringsprocesser


Det kan vi hjælpe med

Vi tilbyder blandt andet at udføre følgende:

 • Kvantitative og kvalitative undersøgelser
 • Analyser af relevans for den politiske debat
 • Samfundsanalyser og policyanalyser
 • Eksternt finansierede evalueringer.
 • Desuden står vi bag to praktikernetværk: et for ledelses- og forvaltningspersoner (poladm.aau.dk) samt et for undervisere i samfundsfag i gymnasiet (samfundsunderviser.dk)


Branchekendskab

Vi har et indgående kendskab til den offentlige sektor på alle niveauer - kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt - og til alle delsektorer, især i forbindelse med velfærdssektorerne, arbejdsmarkedssektoren og sundhedssektoren. Vi har desuden stor indsigt i den private sektor, især hvor der er tale om offentlig regulering af dens virke.

Læs mere på Institut for Statskundskabs hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).