AAU logo

AAU Match

Juridisk Institut

Instituttet danner rammen for juridisk forskning ved Aalborg Universitets samfundsvidenskabelige fakultet. Ud over vores faste stab af forskere og administrativt personale har vi en stor kreds af dygtige, eksterne undervisere, og desuden samarbejder erhvervsjura og jurastudiet med økonomerne på Institut for Økonomi og Ledelse.


Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

Et samarbejde med os giver adgang til den nyeste forskning og viden inden for bl.a.:

 • Selskabsret
 • Erstatningsret
 • Obligationsret
 • Socialret
 • Skatteret
 • Lejeret
 • Persondataret
 • EU-ret
 • Forvaltningsret
 • Strafferet
 • Arbejdsret


Det kan vi hjælpe med

Vi tilbyder samarbejde inden for alle AAU’s generelle samarbejdsformer. Desuden er der etableret aftagerpaneler på de to juridiske uddannelser, ligesom foreningen Juraens Venner samler universitetsjurister, jura- og erhvervsjurastuderende og ikke mindst praktiserende jurister af enhver tænkelig art. Endelig deltager alle instituttets medarbejdere aktivt i de forskellige faglige netværk (på dansk, nordisk og europæisk plan) inden for deres områder.


Branchekendskab

Vores kompetencer i forhold til samarbejde spænder som det ses ovenfor meget bredt. Vi samarbejder således med:

 • Erhvervslivet
 • Domstolene
 • Anklagemyndigheden
 • Advokatbranchen
 • Offentlige myndigheder i Nordjylland

Læs mere på Juridisk Instituts hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).