AAU logo

AAU Match

Klinisk Institut

Klinisk Institut hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er etableret 1. januar 2013. Instituttet er tæt integreret med og fysisk beliggende på Aalborg Universitetshospital, hvor forskning, uddannelse og klinik er forenet.

Instituttet ledes af institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj, som samtidig udfylder rollen som forskningschef ved Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland. Konstruktionen med én person til at varetage begge roller er vedtaget i samarbejde mellem Region Nordjylland (repræsenteret ved den Sundhedsfaglige Direktør) og Aalborg Universitet (repræsenteret ved Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet).

Klinisk Institut er derfor i en unik position, som gør det muligt at kunne trække på de stærke kompetencer fra begge organisationer for at kunne nå sine mål.

http://www.klinisk.aau.dk/om-klinisk-institut/​

Matchmaker er Kirstine Rasmussen / Region Nordjylland (kirstine.rasmussen@rn.dk)