AAU logo

AAU Match

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vores forskning er helhedsorienteret og omfatter både oplevelse, funktion og økonomi.

Hovedkompetencer

 • Byggeri og sundhed, med fokus på øget kvalitet og produktivitet i både nyt og eksisterende byggeri, her-under et godt indeklima
 • Energi og miljø, med fokus på minimering af energiforbrug og miljøbelastning i både nyt og eksisterende byggeri
 • By, bolig og ejendom, med fokus på de inter-esser og kvaliteter der er på spil i forbindelse med bosætning og byudvikling.
   

Hvad kan virksomheder samarbejde med instituttet om?

SBi samarbejder med virksomheder, myndigheder og organisationer, som kan omsætte instituttets viden til praksis. Desuden samarbejder vi med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som kan supplere instituttets egne kompetencer.

De enkelte samarbejder kan have forskellige formål:

 • Gennemførelse af forskningsprojekter
 • Forskningsbaseret myndighedsbetjening
 • Uddannelse af ph.d.’er, herunder erhvervsforskere
 • Koordinering af større forskningsprogrammer
 • Udvikling og afprøvning af nye løsninger og produkter
 • Evaluering af byggeprocesser og byggerier
 • Evaluering af lovgivning, udviklingsprogrammer mv.
 • Netværksdannelse og sekretariatsbetjening af faglige netværk og lignende
 • Kommunikation af forsknings- og erfaringsbaseret viden
 • Kurser og efteruddannelse
 • Kompetenceudvikling gennem udveksling af medarbejdere

Derudover fremstiller vi en række håndgribelige produkter i forlængelse
af instituttets forskning:

 • Anvisninger, internetløsninger og andre kommunikationsprodukter
 • Afrapportering af forskningsprojekter
 • Software til støtte for projektering mv.


Branchekendskab

SBi har mangeårig erfaring med at planlægge og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med myndigheder, virksomheder og organisationer. Vi har endvidere opbygget en national platform for målrettet videnformidling gennem praksisrettede SBi-anvisninger og it-programmer, som anvendes bredt i bygge- og boligsektoren.

Vi løser myndighedsopgaver for flere ministerier, særligt Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsen, men også Socialministeriet, Integrationsministeriet, Miljøministeriet samt Klima- og Energiministeriet. Opgaverne består typisk i forskningsbaseret rådgivning i forbindelse med lovforberedende arbejde samt evaluering af offentlig regulering, støtteordninger m.v.

Læs mere på Statens Byggeforsknings Instituts hjemmeside eller kontakt instituttets matchmaker (herunder).