AAU logo

AAU Match

Om AAU Match

Aalborg Universitet tilbyder en stor palet af samarbejdsmuligheder, som henvender sig til både små, mellemstore og store virksomheder. Fra samarbejde med studerende omkring projekter eller praktik, over netværksdannelser mellem forskere og praktikere (omkring specifikke fagområder), muligheder for at gøre brug af universitetets laboratoriefaciliteter - til mere forpligtende samarbejder omkring forskning og udvikling. For blot at nævne nogle af mulighederne. Fællestrækket er det videnskabelige fokus og en tilgang, der i langt de fleste tilfælde sikrer udbytte for både virksomhed og forsker. 

Hvis dit forhåndskendskab til AAU er begrænset, kan det synes uoverskueligt at finde den rette indgangsvinkel til et samarbejde. For at hjælpe dig i gang, har Aalborg Universitet etableret et stærkt netværk af matchmakere, der kan guide dig til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter. Du kan læse mere om de forskelige netværk nedenfor.

Hvis du er det mindste i tvivl, kan du altid henvende dig til AAU Match for rådgivning om mulighederne. Vi iværksætter, understøtter og koordinerer netværk og samarbejdsaktiviteter. Vi holder tråd i de interne og eksterne matchmakere, og vi kan i langt de fleste tilfælde bringe dig videre med din idé til samarbejde med forskere eller studerende.Se medarbejderne på AAU Match