AAU logo

AAU Match

Matchmakingkonferencen

Matchmakingkonferencen er et årligt arrangement, hvor alle vores interne partnere (AAU-ansatte) og eksterne partnere (kommuner, erhvervscentre, væksthuse, etc.) mødes for at networke i en blanding af oplæg, workshop og sociale arrangementer.

Formålet med konferencen er at give alle AAU Matchmakere mulighed for at mødes i uformelle rammer, hvor de kan udveksle erfaringer og leads til samarbejdsmuligheder og derved styrke sammenhængskraften i netværket.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jesper Thinnesen: 4044 7269 / jthi@adm.aau.dk.

Menu

Kontakt