Om AAU Match

Aalborg Universitet tilbyder en stor palet af samarbejdsmuligheder, som henvender sig til både små, mellemstore og store virksomheder. Fra samarbejde med studerende omkring projekter eller praktik, over netværksdannelser mellem forskere og praktikere (omkring specifikke fagområder), muligheder for at gøre brug af universitetets laboratoriefaciliteter - til mere forpligtende samarbejder omkring forskning og udvikling. For blot at nævne nogle af mulighederne. Fællestrækket er det videnskabelige fokus og en tilgang, der i langt de fleste tilfælde sikrer udbytte for både virksomhed og forsker. 

Hvis dit forhåndskendskab til AAU er begrænset, kan det synes uoverskueligt at finde den rette indgangsvinkel til et samarbejde. For at hjælpe dig i gang, har Aalborg Universitet etableret et stærkt netværk af matchmakere, der kan guide dig til de rigtige forskere, studerende og testfaciliteter. Du kan læse mere om de forskelige netværk nedenfor.

Hvis du er det mindste i tvivl, kan du altid henvende dig til AAU Match for rådgivning om mulighederne. Vi iværksætter, understøtter og koordinerer netværk og samarbejdsaktiviteter. Vi holder tråd i de interne og eksterne matchmakere, og vi kan i langt de fleste tilfælde bringe dig videre med din idé til samarbejde med forskere eller studerende.Se medarbejderne på AAU Match

 • +

  Interne Matchmakere

  Interne matchmakere er ansatte på Aalborg Universitets institutter, der fungerer som brobyggere til forsknings- og undervisningsmiljøerne. De interne matchmakere er behjælpelige med at finde frem til de relevante forskere og forskningsmiljøer på instituttet i forbindelse med en henvendelse om samarbejde.


  Vis interne matchmakere

 • +

  Eksterne matchmakere

  Eksterne matchmakere er aktører og personer, der er udpeget af Aalborg Universitet, og som har gennemgået en certificering og som løbende opdateres i muligheder for vidensamarbejde med AAU. De eksterne matchmakere arbejder fortrinsvist i erhvervsfremmesystemet, fx den kommunale erhvervsservice og i Væksthuset. De eksterne matchmakere fungerer som forposter for virksomheder, der er interesserede i et samarbejde. 

  Hvis du foretrækker at drøfte din idé med med nogen uden for universitetet, kan du tage kontakt til en matchmaker i dit lokalområde. De eksterne matchmakere befinder sig i eget aktive erhverv og arbejder som oftest med erhvervsfremmeinitiativer.

  Vis eksterne matchmakere

 • +

  AAU Matcher

  AAU Matcher er et netværk af frivillige studerende - nuværende og tidligere - der hjælper med at skabe synlighed omkring samarbejdsmuligheder mellem studerende på deres respektive institutter og erhvervslivet. Ambitionen er, at der på hvert af Aalborg Universitets 22 institutter skal findes en AAU Matcher, som er behjælpelig med at gøre vejen mellem de studerende og erhvervslivet kortere.

  Vis AAU Matchere

   

  Læs mere om AAU Matcher