AAU logo

AAU Match

FORSKNINGSSAMARBEJDE

FORSKNINGSSAMARBEJDE


Et forskningsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitetets forskere er et samarbejdsforløb med fokus på innovation, udvikling eller problemløsning inden for jeres fagområde. Forskningsprojekter skaber ny fælles viden til gavn for både virksomhed og forskning. Projektforløbet planlægges af jeres virksomhed og de tilknyttede forskere i fællesskab, så alle behov tilgodeses.