AAU logo

AAU Match

Hvorfor samarbejde med AAU?

Hvorfor samarbejde med AAU?


Aalborg Universitet har et meget omfattende samarbejde med det omgivende samfund, og hvert år indgår vi 700-900 forskningsaftaler med virksomheder og offentlige organisationer. Samtidig gennemfører AAU en lang række studenterprojekter og mere uformelle samarbejder.

AAU har som mål, at det omgivende samfund som helhed skal drage nytte af den viden, som AAU’s forskere og studerende skaber. For at nå dette mål satser AAU på forskellige typer af samarbejde med både små, mellemstore og store virksomheder, offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og iværksættere.

AAU's tilbud om samarbejde tæller bl.a.:

  • Samarbejde med studerende om projekter eller praktik
  • Samarbejde med forskere om forskning og udvikling
  • Leje af laboratorier og udstyr
  • Teknologioverførsel
  • Efter- og videreuddannelse
  • Deltagelse i faglige netværk

Fællestrækket ved tilbuddene er det videnskabelige fokus og en tilgang, der i langt de fleste tilfælde sikrer udbytte for både dig og AAU. Vi tager også gerne en uforpligtende snak med dig om dine muligheder og behov for samarbejde med AAU.