AAU logo

AAU Match

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Aalborg Universitet tilbyder en stor palet af samarbejdsmuligheder, som henvender sig til både små, mellemstore og store virksomheder. Det er muligt at samarbejde med både Aalborg Universitets forskere og studerende.

 

Overordnet gælder det for studentersamarbejde, at:

 • Samarbejdets emne, omfang og forventede udbytte afstemmes med de studerendes læringsmål og kompetencer
 • Samarbejdet med studerende er gratis, men virksomheden skal investere tid til feedback og sparring
 • Samarbejde styrker virksomhedens employer branding og rekruttering

 

Overordnet gælder det for forskningssamarbejde, at:

 • Samarbejdet skal have kommerciel- og forskningsmæssig værdi
 • Samarbejdet skal finansieres - evt. af forsknings- og innovationsmidler
 • Samarbejdet styrker virksomhedens netværk på Aalborg Universitet

I guiden herunder kan du læse en kort vejledning i fem trin til, hvordan du kommer i gang, hvis du gerne vil samarbejde med Aalborg Universitet.

 • +

  Trin 1: Beskriv udfordringen

  Hvis du vil samarbejde med Aalborg Universitet, er det en fordel, hvis du har gjort dig nogle overvejelser om, hvad du gerne vil samarbejde omkring. Drejer det sig f.eks. om udvikling af jeres administration, produkter, afsætning, kommunikation, organisation, rekrutteringsmuligheder eller noget helt syvende? Derudover må du gerne gøre dig overvejelser omkring:

  • Hvilke faglige kompetencer du søger hos Aalborg Universitet?
  • Hvilke konkrete forventninger du har til udbyttet af samarbejdet?
 • +

  Trin 2: Vælg samarbejdstype

  Når du vælger samarbejdstype, bør dit valg blandt andet tage udgangspunkt i dine ønsker vedrørende:

  • Hvornår du ønsker samarbejdet igangsat og/eller afsluttet
  • Hvilke resurser din organisation vil investere i samarbejdet
  • Hvilket udbytte du forventer af samarbejdet
  • Hvilken viden din organisation bringer med ind i samarbejdet
  • Hvilke typer samarbejder du har haft med Aalborg Universitet tidligere

  Læs mere om samarbejdstyper med studerende og samarbejdstyper med forskere

 • +

  Trin 3: Etablér kontakt

  Når du skal etablere kontakt til Aalborg Universitet, kan du rette henvendelse til AAU Match, vores Interne Matchmakere eller direkte til det faglige miljø, som du ønsker at samarbejde med:

  • Kontakt AAU Match, hvis du har brug for hjælp og rådgivning til at finde det rigtige faglige miljø for din udfordring. AAU Match rådgiver omkring, og etablerer kontakt med henblik på, samarbejde på tværs af alle Aalborg Universitets forsknings- og uddannelsesmiljøer, administrative enheder og lokationer.
  • Kontakt de Interne Matchmakere, hvis du har en idé om hvilket fagområde, du gerne vil have kontakt til. På hvert institut findes minimum én matchmaker, der har et solidt overblik over instituttets forskning, uddannelser og laboratoriefaciliteter.
  • Kontakt Aalborg Universitets faglige miljøer, hvis I har et godt netværk på AAU i forvejen, som I kan bruge som indgang.
 • +

  Trin 4: Aftal rammer og fokus

  Det er vigtigt, at du sammen med din samarbejdspartner laver klare aftaler for samarbejdets forløb og resultater, så begge parter får det ønskede udbytte.

  • Forud for et samarbejde med studerende anbefaler vi, at I indgår aftaler omkring bl.a. møder og feedback, fortrolighed og forventninger til af samarbejdet. AAU Karriere yder vejledning omkring rammerne for studentersamarbejde.
  • Forud for et samarbejde med forskere anbefaler vi, at I indgår aftaler vedrørende de indbyrdes roller, rettigheder og graden af investering i projektet. Målene for samarbejdets resultater skal tilgodese alle parters behov. Kontraktenheden yder vejledning omkring rammerne for forskningssamarbejde.
 • +

  Trin 5: (Lav ansøgning)

  Er samarbejdsprojektet et forskningssamarbejde er det ofte aktuelt at søge det delfinansieret med forsknings- og innovationsmidler. Ansøgninger til innovationssamarbejde udarbejdes i fællesskab af virksomheden og samarbejdspartneren på AAU. Du kan søge rådgivning vedrørende jeres fundingmuligheder hos Forskningsstøtteenheden. Hvis du ønsker indledende rådgivning om fundingmuligheder til innovationssamarbejde, er du velkommen til at kontakte AAU Match.