AAU logo

AAU Match

studentersamarbejde

studentersamarbejde


Der er mange gode grunde for dig og din virksomhed til at samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet. Vi udbyder mere end 70 uddannelser, så de faglige kompetencer spænder vidt. Vores studerende har høj faglighed og dertil en lang række generelle og sociale kompetencer i kraft af vores fokus på gruppe- og projektarbejde. Udover at få friske øjne på her og nu-problemstillinger er et studentersamarbejde også et godt afsæt til at rekruttere studerende som fuldtidsmedarbejdere efter endt studie.