AAU logo

AAU Match

Processen

Processen for Projektbørs varierer. Her er et eksempel:

1. Opgaverne defineres. Der vil være en faglig dialog med studiet for at sikre at virksomhedens problemstillingen er relevant for samarbejde med de studerende. Virksomheden beskriver opgaven på 1-2 sider og sender den til Projektbørs koordinatoren senest 1 uge før Projektbørs.

2. Deltagelse på Projektbørs af ca. 2 timers varighed: Møde mellem virksomhederne og de studerende for at finde rette samarbejdspartner og forventningsafstemme.

3. De studerende danner grupper lige før eller efter Projektbørs. De har derefter en fælles deadline et par dage efter Projektbørs til at kontakte virksomhederne med deres samarbejdsforslag.

4. Virksomheder læser forslag igennem og melder tilbage til de studerende med accept eller afslag. Der sendes en status til Projektbørs koordinator om man har fået samarbejde (og evt. ønsker flere) eller om man ikke har modtaget nogle, men stadig er interesseret.

a. De studerende der ikke fik match i første forsøg får efterfølgende overblik over hvilke virksomheder der stadig søger samarbejde.

5. Selve samarbejdet foregår i ”februar, marts og april” eller ”oktober, november og december”.

6. Forløbet strækker sig således over lang kalendertid, men virksomhederne vil gennem dialog med de studerende aftale, hvor ofte man skal mødes og hvilken arbejdsindsats der kræves.

 

HVAD SKAL VIRKSOMHEDEN FORBEREDE?

Som virksomhed skal du definere en case i dialog med studiet. Casen skal beskrives kort på 1-2 sider og sendes ind inden Projektbørs. Som virksomhed skal du forberede et kort 5-10 minutter oplæg om din case til at præsentere på Projektbørs.

 

HVAD SKAL VIRKSOMHEDEN LEVERE?

Som virksomhed står du til rådighed for sparring med de studerende. Det er op til dig som virksomhed og den enkelte gruppe af studerende og aftale hvor ofte det er nødvendigt at mødes. Det er ikke unormalt at der sker 3-5 møder i løbet af samarbejdet.

 

OPFØLGNING

Det anbefales at lave en aftale med de studerende om at de kommer ud og præsenterer deres resultater i forbindelse med afslutning af samarbejdet.

AAU Match kontakter virksomheden efter endt samarbejde for at følge op på virksomhedens oplevelse og erfaringer. 

Kontakt