AAU logo

AAU Match

Tidligere Projektbørser: Foråret 2019

Herunder er en oversigt over vores tidligere Projektbørser i foråret 2019. Nedestående liste er inddelt efter fagområder og temarammer for de enkelte studiers projekter.

Du kan læse en generel beskrivelse af, hvad en Projektbørs er og processen for det her på siden. Under hver temarammer er der link til den relevante Projektbørs, hvor du kan læse mere uddybende information om studiet, samarbejdet og Projektbørsen.

Hvis du ønsker at samarbejde på noget helt andet, så kan du altid kontakte AAU Match for dialog.

Medier, Kommunikation og Information

Samfund, Politik og Økonomi

 • +

  Kriminalprævention og kriminalitetsbekæmpelse

  Temaer

  • Årsager til og konsekvenser af kriminalitet, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, samt implementering af løsninger i relation til kriminalitetsforhold.
  • Fokus på områder som organiseret kriminalitet, bandekriminalitet, normbrud og afvigelse, rusmiddels- og misbrugsproblematikker, politiets og domstolenes arbejde og kriminalpræventive tiltag.

   

  Projektbørs og Studie

 • +

  Sociale udfordringer og trivsel

  Temaer

  • Sociale problemer - fx børn og unges mistrivsel eller ældre og handicappet
  • Misbrug, kultursammenstød, intergration, psykiske problemer
  • Langtidsarbejdsløshed

   

  Projektbørs og Studie

 • +

  Studiet af det sociale liv

  Temaer

  • Mødet mellem enkeltmennesker, grupper, organisationer og hele samfundet
  • Her opnås blandt andet viden om sociologisk teori, statistisk analyse, interviewteknikker,kulturanalyse og observationsstudier. En af sociologens spidskompetencer er at udforme og gennemføre undersøgelser af forskellig art.

   

  proejktbørsog Studie

Erhvervsøkonomi, handel og ledelse

 • +

  Optimering af arbejdsprocesser gennem IT og ledelse

  Temaer

  • Kortlægning af brug af IT-understøttelse i eksisterende eller kommende arbejdsprocesser
  • Analyse for optiming og designforslag
  • Forslag til implementeringsplan for organisatoriske og IT-mæssige aspekter

   

  Projektbørs og Studie

Kontakt