AAU Match

studentersamarbejde

studentersamarbejde


Der er mange gode grunde for dig og din virksomhed til at samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet. Vi udbyder mere end 70 uddannelser, så de faglige kompetencer spænder vidt. Vores studerende har høj faglighed og dertil en lang række generelle og sociale kompetencer i kraft af vores fokus på gruppe- og projektarbejde. Udover at få friske øjne på her og nu-problemstillinger er et studentersamarbejde også et godt afsæt til at rekruttere studerende som fuldtidsmedarbejdere efter endt studie.

 • +

  Rammer og tidshorisont for studentersamarbejde


  Der er forskellige rammer for samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet. Gældende for de fleste samarbejdsformer er, at mulighederne for at indgå samarbejde afhænger af, hvorvidt virksomhedens problemstilling er relevant for de studerendes læringsmål og om de er afstemt med studiernes årshjul.

  De tre mest udbredte former for studentersamarbejde på Aalborg Universitet er:

  • Studenterprojektsamarbejde
  • Praktikforløb
  • Studiejob

  Et typisk studenterprojektsamarbejde og praktikforløb strækker sig over 3-4 måneder. Studenterprojektsamarbejde kan finde sted i både forårs- og efterårssemestre, mens praktikforløb typisk kun foregår i efterårssemestre. Der er ofte mulighed for, at studerende og virksomheder kan fortsætte deres samarbejde henover flere semestre, evt. i form af et praktikforløb eller et studiejob.

  De fleste studerende på Aalborg Universitet søger samarbejdspartnere på deres sidste år på bachelorstudiet og på ét eller flere semestre på kandidatstudiet.

 • +

  udbytte ved studentersamarbejde


  Et samarbejde med en eller flere af universitetets studerende kan føre en lang række fordele med sig. Hvad enten det drejer sig om praktikforløb, studiejobs eller projektsamarbejde får I tilført motiveret og idérig arbejdskraft, der kan løse specifikke opgaver i samarbejde med jer.

  Uanset hvilken form for studentersamarbejde I vælger at indgå, får I adgang til de studerendes store faglighed - og samtidig får I mulighed for at præsentere jeres virksomhed for studerende, der måske i fremtiden kan blive jeres medarbejder.

  Aalborg Universitets studerende besidder et højt fagligt niveau, og et studentersamarbejde giver dig blandt andet

  • mulighed for at tilføre ekstra ressourcer til løsning af mange typer opgaver
  • frisk input til - og nye øjne på - aktuelle udfordringer eller analyse- og udviklingsprojekter
  • adgang til den nyeste specialiserede viden inden for en lang række relevante områder