AAU Match

Projektbørs

Projektbørs

 • +

  Hvad er en Projektbørs?

  Projektbørs er en faciliteret netværksdag med det formål at matche virksomheder og organisationer med AAU-studerende fra et eller flere specifikke studier i forbindelse med deres projektarbejde.

  For at deltage skal du som virksomhed eller organisation stille med en case: en opgave, udfordring eller problemstilling, som du ønsker belyst eller analyseret af AAU-studerende.

  Projektbørsen varer typisk i 2-4 timer og finder sted på Aalborg Universitet. Antallet af cases til en Projektbørs afhænger af antallet af deltagende studerende. Antallet af studerende er meget variende, men ligger typisk mellem 20 og 150 studerende.

  Projektbørs tilrettelægges, så der opnås størst mulig succesrate på matches mellem virksomhederne, organisationerne og de studerende. Det er målet, at de gennem dialog finder de rette projektsamarbejdspartnere, men det kan ikke garanteres, at det rette match sker på Projektbørsen.

  Det er gratis at deltage i en Projektbørs.

 • +

  Hvad kræver det at deltage?

  For at deltage skal du som virksomhed eller organisation stille med en case: en opgave, udfordring eller problemstilling, som du ønsker belyst eller analyseret. Du skal beskrive casen på ca. én side. Inden Projektbørsen screener en eller flere koordinatorer opgaverne for at sikre, at de imødekommer kravene i de studerendes semesterplan.

  Derudover skal du forberede et kort 5-10 minutter oplæg om din case til at præsentere på Projektbørsen.

  Får du et match med en gruppe, skal du som virksomhed stå til rådighed for sparring med de studerende. Det er op til virksomheden og den enkelte gruppe af studerende at aftale, hvor ofte det er nødvendigt at mødes. Et typisk samarbejde indeholder 3-5 møder.

 • +

  Hvordan er forløbet til en Projektbørs?

  Processen for Projektbørser varierer. Her er et eksempel:

  1. Opgaverne/casene defineres. Der vil være en faglig dialog med studiet og koordinatorne for at sikre at virksomhedens problemstillingen er relevant for et samarbejde med de studerende. Virksomheden beskriver opgaven på ca. én side og sender den til en koordinator senest én uge før Projektbørsen.

  2. Deltagelse på Projektbørs af ca. 2-4 timers varighed: Møde mellem virksomhederne og de studerende for at finde rette samarbejdspartner og forventningsafstemme.

  3. De studerende danner grupper lige før eller efter en Projektbørs. De har derefter en fælles deadline et par dage efter Projektbørsen til at kontakte virksomhederne med deres samarbejdsforslag.

  4. Virksomheder læser forslag igennem og melder tilbage til de studerende med accept eller afslag. Der sendes en status til koordinatoren om man har fået samarbejde (og evt. ønsker flere) eller om man ikke har modtaget nogen, men stadig er interesseret.

  5. De studerende, der ikke fik match i første forsøg, får efterfølgende overblik over hvilke virksomheder, der stadig søger samarbejde.

  6. Selve samarbejdet foregår typisk i ”februar, marts og april” eller ”oktober, november og december”. Forløbet strækker sig således over lang kalendertid, men virksomhederne vil gennem dialog med de studerende aftale, hvor ofte man skal mødes og hvilken arbejdsindsats, det kræver.

  7. Det anbefales at lave en aftale om, at de studerende præsenterer deres resultater i forbindelse med afslutning af samarbejdet.

  8. AAU Match kontakter virksomheden efter endt samarbejde for at følge op på virksomhedens oplevelse og erfaringer. 

 • +

  Hvad får virksomheden ud af samarbejdet?

  Aalborg Universitets studerende besidder et højt fagligt niveau, og et projektsamarbejde giver dig bl.a.:

  • mulighed for at tilføre ekstra ressourcer til løsning af mange typer opgaver
  • frisk input til og nye øjne på aktuelle udfordringer eller skuffeprojekter med potentiale
  • adgang til den nyeste specialiserede viden inden for en lang række relevante områder

   

  Læs mere om projektsamarbejde