AAU Match

Et samarbejde med afsmittende effekt

Et samarbejde med afsmittende effekt

Radiometer Medical ApS har i et specialesamarbejde med en studerende fra Sustainable Design fået udført en dybdegående analyse af et af sine produkter. Resultaterne danner nu dokumentationsgrundlag for fremtidige designbeslutninger.

af mona bjørn

Radiometer udvikler og fremstiller avanceret udstyr og tilhørende IT systemer til blandt andet blodprøvetagning. Til et internt projekt søgte virksomheden en specialestuderende, der havde erfaring med hospitalsverdenen, brugerinddragelse samt relevante analysemodeller. Valget faldt på Sustainable Design studerende Julie Tehrani, der gennem projekter og et virksomhedsophold hos en større medicinal virksomhed havde den rette kombination af kvalifikationer.

Helt konkret har samarbejdet bestået i et re-design af et af virksomhedens eksisterende produkter. Med afsæt i en grundig brugeranalyse er der blevet udviklet prototyper, der er blevet testet og tilpasset på workshops. Interne aktører fra Radiometer, designere samt sygeplejersker, som er de daglige brugere af produktet, blev inddraget i co-design processen.

- Samarbejdet har været yderst positivt og vi har set produktet i et nyt lys. Julie har bidraget med designværktøjer og analysemodeller, som har sat tingene i nye perspektiver, så vi har fået ny gavnlig viden og har kunnet tage beslutninger omkring produktet. Hun har formået at komme ud til vores brugere og inddrage en masse interessenter, siger Sara Malmose, Design Control and Risk Management Engineer.

Julie Tehrani supplerer om sin rolle som facilitator i co-design processen. - Jeg har sikret, at deltagerne har taget ejerskab til projektet, at de har fået en fælles forståelse og har været med til at skabe opmærksomhed omkring udfordringer ved produktet. De har kunnet se mulighederne for at sikre et mere bæredygtigt design. Det har også betydet en gennemgang af produktets forretningspotentiale.

Nye input har smittet af på hele afdelingen

Værdien af samarbejdet har været meget håndgribelig for begge parter. Julie Tehrani arbejder nu i virksomheden med brugerinvolvering, design af grafiske brugerflader og brugertests af både prototyper og endelige designløsninger. For radiometer belyste samarbejdet produktets videre færd.

- Vi har fået en dybdegående analyse af et internt produkt, som ikke før er lavet. Arbejdet har belyst konkrete forbedringsforslag og mulige implementeringer. For fremtiden vil vi have Julies speciale som dokumentation for designbeslutninger og grundlag for det videre arbejde. Derudover er Julie proaktiv og superkompetent. Jeg tror, det er sundt for et team at få input udefra – det smittede af på hele afdelingen, siger Sara Malmose.