AAU Match

Kommuner for klimaet: AAU-studerende kortlægger kommuners omstilling til 100 % vedvarende energi

Kommuner for klimaet: AAU-studerende kortlægger kommuners omstilling til 100 % vedvarende energi

Camilla Jensen og Luna Maria Jensen fra Aalborg Universitet (AAU) analyserer i deres semesterprojekt tre danske kommunernes omstilling til 100 % vedvarende energi. Blandt andet Energibyen i Frederikshavn Kommune, som får stor faglig inspiration ud af samarbejdet. Erfaringerne skal hjælpe andre kommuner i deres omstilling, så Danmark kan nå i mål med FN's verdensmål om bæredygtig energi.

Af Thomas Møller Christensen

Når vi taler om Danmarks grønne succeser i internationale sammenhænge, er det ofte virksomhederne og de nationale resultater og planer, der hyldes. Men mange af de landsdækkende løsninger er testet og modnet i mindre skala lokalt. Eksempelvis spiller kommunerne en vigtig rolle, hvis Danmark skal realisere FN’s Verdensmål om bæredygtig energi.

- Meget af arbejdet med Verdensmålene sker ikke nødvendigvis på nationalt niveau, men i høj grad i regioner, kommuner og byer. Så for at nå målene i Danmark, kræver det, at vi handler på dem lokalt. Derfor er det vigtigt at forstå og belyse, hvilke udfordringer kommunerne har, forklarer Camilla Jensen, der studerer Politik og Administration på AAU.

 

UDDANNELSESINSTITUTIONER VIGTIGE FOR SUCCESFULD OMSTILLING

Camilla Jensen skriver i øjeblikket semesterprojekt sammen med Luna Maria Jensen. Her analyserer de, hvordan tre kommuner vil realisere deres visioner om at opnå 100 % vedvarende energi. Ved at tage udgangspunkt i tre kommuner, som allerede er i gang med omstillingen, håber de at kunne inspirere andre kommuner.

- Vi har udvalgt tre kommuner til vores projekt for at få et overordnet indblik i, hvad de gør i omstillingsprocessen. Hvad er deres udfordringer, og hvad skal der til for at lykkes? Og på baggrund af det, kan vi sige noget generelt om omstillingsprocessen, som andre kommuner kan bruge som inspiration. Det sikrer, at kommunerne ikke skal genopfinde den dybe tallerken på skift, fortæller Camilla Jensen.

Igennem interviews med frontlinjemedarbejdere i kommunerne har de to studerende identificeret en række kriterier, der er essentielle for en succesfuld omstilling til vedvarende energi. Her er økonomisk og politisk støtte samt samarbejde med nærliggende uddannelsesinstitutioner nogle af de parametre som kommunerne har udpeget som de vigtigste.

 

SAMARBEJDE MED AAU GIVER FAGLIG INSPIRATION

Og netop samarbejdet med uddannelsesinstitutioner har de god erfaring med i Energibyen i Frederikshavn Kommune, der er en af de kommuner, som Camilla Jensen og Luna Maria Jensen undersøger.

- Vi har en god tradition for at arbejde tæt sammen med Aalborg Universitet. Det giver os en faglig inspiration til vores hverdag, som vi ikke må underkende. De reflekterer over, hvad vi gør med helt andre briller, og det er ofte en øjenåbner, siger Poul Rask Nielsen, der er projektchef i Energibyen.

- Ud over Camilla og Luna samarbejder vi også med både andre studerende og forskere. Vi har f.eks. løbende praktikanter, projektsamarbejder og studentermedhjælpere. De har fingeren på pulsen og giver os en ny viden og indsigt til at belyse konkrete problemstillinger fra nye vinkler.

Samtidig har samarbejdet med AAU også andre aspekter, forklarer Poul Rask Nielsen. Dels er det en mulighed for Energibyen til at tage et ansvar, men det er samtidig en potentiel rekrutteringskanal.

- Vi synes, at vi har en moralsk forpligtelse til at bidrage til, at de studerende lærer at bruge deres store viden og teori ude ”i virkeligheden”. Og så er det selvfølgelig også en måde, vi kan rekruttere på, når de er færdige med deres uddannelse. Det er en rigtig god måde at række ud til studerende og vise, at vi har masser spændende, faglige udfordringer til dem, når de er færdiguddannede.

 

Fakta: De vigtigste kriterier for omstilling til 100 % vedvarende energi

Camilla Jensen og Luna Maria Jensen har interviewet frontlinjemedarbejdere fra Ringkøbing-Skjern, Skive og Frederikshavn Kommune. Ifølge kommunerne har de vigtigste kriterier for omstillingen været:

  • Økonomisk støtte
  • Politisk støtte og sikkerhed
  • Projekter af forskellig varighed og med synlige resultater
  • Ekspertise inden for teknologiudvikling
  • Samarbejde med nærliggende uddannelsesinstitutioner
  • Et fællesskab mellem borgere og erhvervslivet

 

Verdensmål

  • Nr. 7: Bæredygtig energi