AAU Match

TourismX – stedbundne turistoplevelser får tiltrængt innovationsløft

TourismX – stedbundne turistoplevelser får tiltrængt innovationsløft

TourismX har skabt nytænkende turismekoncepter på tværs af landet. Målsætningen er at løfte innovationsgraden hos små og mellemstore virksomheder (SMV) i turismebranchen og bidrage til bæredygtig udvikling af bl.a. stedbundne naturoplevelser. 46 iværksættere og virksomheder har deltaget i projektet og har fået sparring fra bl.a. forskere fra Aalborg Universitet.

Af Mona Bjørn  Foto:Oh So Quiet pressefoto

TourismX er et landsdækkende projekt der har til formål at øge innovationen i dansk turisme ved at koble startups sammen med
nye typer samarbejdspartnere. Fokus i branchen har i årtier været på markedsføring, men ikke på at udvikle nye forretningsmodeller eller produkter.

- Den danske turismebranche halter bagefter på innovation, når vi sammenligner med andre brancher. Der er derfor et potentiale i at øge samarbejdet om innovation i turismen, når det handler om at udvikle nye produkter og services. siger innovationskonsulent Heidi Dahl Larsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme, som er partner i TourismX.

Analyser viser, at SMV, som samarbejder med videninstitutioner, oplever større vækst end de, der ikke gør. Derfor har et antal eksperter fra tre danske universiteter været tilknyttet TourismX som videnspartnere omkring bl.a. innovationsprocesser og turismeforskning. Projektdeltagerne har kunnet få sparring omkring at udvikle bl.a. stedbundne turistoplevelser, som er turismetilbud, der favner bredt fra kultur og fødevarer til natur. Stedbundne oplevelser er værdifulde for et lokalområdes tiltrækningskraft i forhold til bosætning, turisme og anden erhvervsudvikling

TourismX har i innovationsforløbene lagt særlig vægt på at udvikle koncepter, der matcher nye forbrugertrends f.eks. omkring autentiske naturoplevelser og på at gøre iværksættere og virksomheder i stand til at udvikle en prototype, så de ved forløbets afslutning er klar til enten at søge yderligere innovationsstøtte eller gå til marked.

 

NaturoPLEVELSER med komfort

De 46 startups, der har gennemført forløbet, er alle optaget i programmet på baggrund af en ny idé. En af deltagerne er startup-virksomheden Oh So Quiet, som Pia Skammelsen står bag.

Oh So Quiet tilbyder vandreture i Nationalpark Thy og Jammerbugt til folk, der ikke nødvendigvis betragter sig som friluftsmennesker. Konceptet er derfor skruet sådan sammen, at der kun er behov for gode vandreben og en lille rygsæk. Mad, drikke og overnatning sørger Oh So Quiet for i sommerhuse langs ruten.


Under sit TourismX-forløb har Pia Skammelsen blandt andet fået sparring omkring rentable forretningsmodeller inden for aktiv naturturisme. Innovationsforskerne opfordrede hende til hurtigst muligt at lave en prototype; at teste sit vandrekoncept på rigtige gæster. Testturene blev det springende punkt for konceptets videre udvikling, da de gav Pia Skammelsen værdifuld feedback fra gæsterne foruden en masse praksiserfaring, som hun kunne bruge til at tilrette konceptet med. Testturene beviste også, at det var muligt at benytte udlejningssommerhuse til konceptet, selvom den oprindelige idé indbefattede overnatning i mobile
hytter placeret på naturnære destinationer.


- Uden TourismX havde Oh So Quiet ikke eksisteret. Den sparring, jeg har fået, har medført, at konceptet gik fra at være en god idé til at være en idé, jeg kunne realisere. Som iværksætter møder du en række udfordringer, der kan lægge din idé ned, inden du overhovedet er kommet i gang. For mit vedkommende spændte lovgivning ben for mit oprindelige hytte-til-hytte-koncept. Den indsigt fik jeg gennem samarbejdet med TourismX-teamet, og de hjalp mig også med at tænke ialternative løsninger, siger Pia Skammelsen.

 

SKRUER OP FOR STILHED, NATUR OG NÆRVÆR

Pia Skammelsen har taget orlov fra sit faste job som kommunikationsmedarbejder på AAU og udbyder nu Oh So Quiet vandreture til betalende kunder. I foråret 2020 har Oh So Quiet 100 vandreture til salg til grupper på 2-6 personer og indtil videre er der 87, der kan glæde sig til at komme afsted. Den feedback hun får fra kunderne handler alle om unikke, uspolerede naturoplevelser, stilhed og nærvær.

- Oh So Quiet passer godt ind i en gennemgående samfundsproblematik. Vi savner at føle ægte nærvær med vores kære, og vi trænger til at komme væk fra alle skærmene. Man taler så godt sammen, når man går en lang tur, siger Pia Skammelsen, der ofte selv går en tur med børnene, ægtefællen eller alene for at få orden på tankerne.

 

FOKUS PÅ INNOVATION I TURISME FORTSÆTTER

Oh So Quiet har med sine partnerskabsaftaler trukket andre turismeaktører fra Thy-området med og er ifølge Heidi Dahl Larsen et godt eksempel på en turistoplevelse, der forlænger sæsonen og åbner nye muligheder for bl.a. sommerhusudlejere og skaber mersalg hos områdets øvrige turisttilbud.


TourismX er netop afsluttet, men fokus på innovation i turisme fortsætter hos Dansk Kyst- og Naturturisme og Wonderful Copenhagen.


- Den række af helt nye innovative løsninger, der er udviklet i projektet, understreger turismens store potentiale for innovation.
Både i forhold til at udvikle de enkelte oplevelser, men også i forhold at finde nye løsninger på de store, generelle udfordringer
omkring bæredygtighed, som turismen står over for, siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

------------------------------------------------------------------

FAKTA

OM TOURISMX

TourismX er et netop afsluttet landsdækkende innovationsprojekt, der kobler danske turismevirksomheders vækstideer med
nyeste forskning med henblik på udvikling af nye produkter og services i branchen.
46 virksomheder har deltaget som partnere i projektet og har udviklet nye koncepter eller prototyper, der er testet på brugere.
Projektet er delvist blevet finansieret af EU’s Regionalfond samt de 5 regioner og er gennemført i et partnerskab mellem
Dansk Kyst- og Naturturisme og Wonderful Copenhagen. AAU, RUC og SDU har deltaget som videnspartnere. tourismx.dk